Feedback-blunders: Wanneer feedback verkeerd wordt gegeven of ontvangen

Feedback is een krachtig instrument dat de groei en ontwikkeling van individuen en organisaties kan stimuleren. Het speelt een essentiële rol in het bevorderen van een gezonde feedbackcultuur, waarin open communicatie en continue verbetering centraal staan. Echter, soms kunnen er blunders optreden bij het geven of ontvangen van feedback, waardoor de positieve impact ervan verloren gaat. In deze blog zullen we enkele van deze blunders bespreken en benadrukken hoe we ze kunnen vermijden.

De Feedback Cultuur

Een sterke feedbackcultuur wordt gekenmerkt door een omgeving waarin mensen regelmatig en constructief met elkaar in gesprek gaan. Het is een cultuur waarin feedback wordt gezien als een waardevol instrument om te leren en te groeien, in plaats van als een bedreiging of kritiek. Het opbouwen van zo’n cultuur vereist een collectieve inspanning van alle betrokkenen, waarbij leiderschap, transparantie en vertrouwen essentieel zijn.

Blunder 1: Geen specifieke feedback geven

Een veelvoorkomende fout bij het geven van feedback is het geven van algemene en vage opmerkingen, zoals “Je moet beter je best doen” of “Je presteert niet goed genoeg.” Dergelijke feedback is niet bruikbaar voor de ontvanger, omdat het niet specifiek genoeg is om concrete verbeteringen aan te brengen. Om deze blunder te vermijden, is het belangrijk om specifieke voorbeelden te geven en constructieve suggesties te doen. Bijvoorbeeld: “Ik merk dat je de afgelopen weken moeite hebt gehad met het halen van de deadlines. Misschien zou het helpen als je een betere planning maakt en prioriteiten stelt.”

Blunder 2: Feedback personaliseren

Een andere veelgemaakte fout is het personaliseren van feedback, waarbij de nadruk ligt op de persoon in plaats van op het gedrag of de prestaties. Dit kan leiden tot defensieve reacties en een negatieve sfeer. Bij het geven van feedback is het belangrijk om je te richten op specifieke gedragingen, resultaten of situaties, in plaats van de persoon zelf. Op die manier wordt de feedback als constructief ervaren en kan de ontvanger er daadwerkelijk van leren en groeien.

Blunder 3: Ontvangen van feedback defensief benaderen

Aan de ontvangende kant kan het defensief benaderen van feedback de kans op groei en verbetering belemmeren. Het is begrijpelijk dat feedback soms moeilijk kan zijn om te horen, vooral als het negatief is. Maar het is belangrijk om open te staan voor verschillende perspectieven en feedback te zien als een waardevolle kans om te leren en te groeien. Probeer te luisteren zonder te oordelen en vraag verduidelijking indien nodig. Bedank de persoon die de feedback geeft en overweeg hoe je de ontvangen inzichten kunt toepassen om jezelf verder te ontwikkelen.

Een waardevolle methode: 360 graden feedback

Een effectieve methode om feedback te verzamelen en een compleet beeld te krijgen, is het gebruik van methode 360 graden feedback. Hierbij wordt feedback verzameld van verschillende bronnen, zoals collega’s, leidinggevenden en directe rapporten. Deze 360 graden aanpak biedt een breder perspectief en helpt bij het identificeren van blinde vlekken en ontwikkelingsmogelijkheden. Bij het ontvangen van 360 graden feedback is het belangrijk om te onthouden dat het doel is om te groeien en te verbeteren, en niet om perfect te zijn.