Integriteitsschendingen op de werkvloer? Een onderzoek helpt

Integriteitsschendingen op het werk blijft een lastig probleem om in kaart te brengen. Door de relaties die je met collega’s opbouwt kan het moeilijk zijn om het te melden als integriteit wordt geschonden. Toch zijn er meerdere manieren om het makkelijker te maken, waaronder het integriteitsonderzoek

In dit artikel lees je meer over integriteit op de werkvloer. We gaan in op voorbeelden van integriteitsschendingen en het omgaan met de meldingen. Vervolgens gaan we in op het omgaan met integriteit en het onderzoek. Lees dus snel verder om meer te weten te komen. 

Wat zijn integriteitsschendingen?

Met een schending van integriteit kunnen meerdere dingen worden bedoeld. In de meeste gevallen komt het neer op een vorm van ongewenst gedrag. Dat kan van alles zijn. Van pesterijen tot seksuele intimidatie of van belangenverstrengelingen tot misbruik. Misbruik kan duiden op machtsmisbruik of het misbruiken van zakelijk gevoelige informatie voor eigen gewin. 

Ook tot ongewenst gedrag behoren strafbare feiten. Denk bijvoorbeeld aan diefstal of fraude. Op de werkvloer kun je ook te maken krijgen met diverse vormen van discriminatie, zoals discriminatie op basis van geslacht, leeftijd, huidskleur, achtergrond etcetera. Dit zijn allerlei zaken die gemeld kunnen worden in het kader van integriteit. 

Omgaan met integriteitsschending op het werk

Wat erg belangrijk is, is dat medewerkers met hun meldingen ergens terecht kunnen en dat ze serieus worden genomen. Bij veel bedrijven is er op dit gebied nog werk aan de winkel. Leidinggevenden dienen op de hoogte gebracht te worden van de stappen die ze bij dit soort meldingen moeten ondernemen. Persoonlijke belangen of relaties met collega’s moeten daarbij niet in de weg staan. 

Het integriteitsonderzoek

Voor het aan de slag gaan met integriteit kan het goed zijn om er een onafhankelijke partij bij te betrekken en een onderzoek in te stellen. Met een onafhankelijk onderzoek ontstaat er meer inzicht in de aard van meldingen. Op een objectieve manier worden de integriteitsrisico’s binnen het bedrijf helder gemaakt. 

Vervolgens kan er een plan opgesteld worden om de integriteit in de toekomst te verbeteren. De cultuur binnen het bedrijf is daarvoor erg belangrijk. Wellicht kan de externe partij die het onderzoek uitvoert aansturen op aanpassingen of trainingen voor een betere werksituatie.